Het programma dat het leef- en leerklimaat binnen jouw school versterkt

Een gezond pedagogisch klimaat en een sociaal en emotioneel veilige leeromgeving op school is het fundament voor leerlingen om tot leren te komen. Logisch dus, dat jij samen met je team de sociale veiligheid op jouw school wilt verbeteren.

Programma ‘Impact op Gedrag’

Met ‘Impact op Gedrag’ werk je samen aan een schoolklimaat waar leerlingen zich prettig voelen, zodat zij zich in alle opzichten optimaal kunnen ontwikkelen. In de brochure lees je meer over dit programma van 1801 jeugd & onderwijsadvies.

Lees in de brochure: 

  • Hoe het programma is opgebouwd (van intake tot evaluatie).
  • Uit welke 6 modules je kunt kiezen om het programma optimaal te laten aansluiten op de behoeften van jouw school.
  • Wat de aanpak is (teamscholing, teamleren en werken met een gedragsteam). 

Wil je meer weten over ‘Impact op Gedrag’? Vraag dan hier de gratis brochure ‘Impact op gedrag – Het programma dat het leef- en leerklimaat binnen jouw school versterkt’ aan.

Ik ontvang graag de brochure